L O A D I N G . . .

 

RESERVERINGSREGELS
1.     Deze regels hebben betrekking op de mogelijkheid om een tennis- en/of squashbaan te reserveren via het internet. Als zodanig vormen ze een aanvulling op de bij Smashing toepasselijke Algemene Leveringsvoorwaarden en de bij Smashing gebruikelijke omgangsvormen.


2.     De mogelijkheid om via het internet te boeken is geen recht maar een privilege dat onder omstandigheden kan worden ingetrokken. Dat gebeurt bijv. indien er voortdurend ''voor alle zekerheid' wordt gereserveerd.


3.     Inschrijving in het systeem houdt in dat de betreffende speler/deelnemer ermee akkoord gaat dat zijn/haar adres-, speel- dan wel gebruiksgegevens worden bewaard voor eventueel gebruik in de bedrijfsvoering van Smashing.


4.     Smashing zal deze gegevens nooit op enigerlei wijze aan derden ter beschikking stellen. Feitelijk bewaarder van de gegevens is i-Reservations b.v.l, dat moet worden beschouwd als uitvoerder van Smashing, zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.


5.     Gebruikers van Baanreserveren.nl worden spelers genoemd.


6.     Een reservering kan alleen worden gemaakt door een ingeschreven speler.


7.     Om ingeschreven te worden, dient men een geldig e-mailadres te hebben. Dit e-mailadres wordt op het moment van inschrijven gecontroleerd op geldigheid.


8.     Spelers kunnen 'passant of 'lid' zijn. Een passant krijgt de losse baanhuur in rekening gebracht. Een lid krijgt eventuele toeslagen toegerekend.


9.     Een reserverende speler kan geacht worden zijn medespeler op te geven. De speler kan daarbij gebruik maken van een lijst van alle andere ingeschreven spelers, een lijstje van de mensen met wie hij of zij recent speelde, of door te kiezen voor de optie 'medespeler is geen lid' In het laatste geval wordt de medespeler behandeld als passant en is de losse baanhuur van toepassing.


10.   Spelers worden behandeld op grond van hun status op het moment van spelen. Loopt een abonnement af tussen het moment van reserveren en het moment van spelen dan wordt een reservering niet geweigerd, maar wordt de betreffende speler beschouwd als 'passant' en is de losse baanhuur van toepassing, Speelt een lid met een passant dan krijgen beide hun eigen kosten in rekening gebracht.


11.   Spelers mogen reserveren binnen een reserveringshorizon van 15 dagen (dus 'vandaag' voor 'vandaag over twee weken'


12.   Van elke reservering ontvangen speler en medespeler per e-mail een bevestiging. In deze bevestiging staat vermeld wat de eventuele kosten zijn.


13.   Reserveringen kunnen ook weer via het internet worden geannuleerd. Dit kan tot 24 uur voor de gereserveerde speeltijd of 30 minuten na de reservering. Er worden in deze periode geen annuleringskosten in rekening gebracht. Is het bedrag voor de reservering via iDeal betaald wordt deze als tegoed aan de reserverende speler toegevoegd voor een volgende reservering.


14.   Annuleringskosten worden opgeslagen totdat een van de betrokken spelers weer een reservering maakt. Dan worden de totale reserveringskosten mbt een geannuleerde reservering (dus de kosten voor beide spelers) aan deze speler in rekening gebracht.


15.   Wordt een reservering binnen 24 uur voor de aanvangstijd van de gereserveerde speeltijd geannuleerd dan worden annuleringskosten in rekening gebracht. De annuleringskosten zijn gelijk aan de losse baanhuur.


16.   Wordt een geannuleerde speelperiode door andere spelers gereserveerd dan vervallen de annuleringskosten. In dat geval stuurt het systeem een e-mail met deze mededeling.